Tarmens betydelse

Fler och fler kroniska sjukdomar kopplas till obalanser i mage-tarm. Några exempel på dessa är autoimmuna sjukdomar, inflammatoriska tarmsjukdomar, hjärtsjukdom, astma och allergier, depression, kraftig övervikt samt autism och ADHD.

Hippocrates (läkekonstens fader) myntade redan för 2500 år sedan uttrycket "All disease begins in the gut" och det är först nu vi verkar förstå hur rätt han hade.

Forskningen kring vår mikrobiota (flora) och tarmens betydelse i relation till olika ohälsotillstånd har exploderat de senaste åren. Dessa kunskaper har öppnat vägen för nya sätt att se på sjukdomar och dess behandling där grundstenen nu istället blivit att 1) läka en tarm som av olika anledningar blivit FÖR genomsläpplig och 2) rätta till dysbiosen (obalansen i tarmfloran).
Detta i kombination med att se över sin livsstil har hjälpt tiotusentals människor världen över att komma till rätta med ORSAKEN till sina symptom och har därmed blivit symptom, och i bästa fall medicinfria.


Autoimmuna sjukdomars uppkomst 1) en för genomsläpplig tarm (leaky gut syndrome) och dysbios 2) felprogrammerat immunförsvar 3) genetisk predisposition

Fasano A. Leaky gut and autoimmune disease. Clin Rev in Allergy & Immunology.2012;42:71-78


Orsaker till läckande tarm & dysbios


Dessa orsaker bidrar till läckande tarm och en obalans (dysbios) i tarmfloran.


• Processad mat och tillsatser
• Dålig matsmältning
• Alkohol
• Läkemedel
• Gluten, socker
• Infektioner
• Antibiotika
• Stress
• Toxiner
• Näringsbrist
• Dysbios i sig leder till läckande tarmSymptom på läckande tarm


En läckande tarm och en dysfunktionell tarm påverkar hela kroppen. Här är några av de vanligaste symptomen.


• Gaser
• Svullnad
• Magsmärtor
• Förstoppning/diarré
• Trötthet
• Ledproblem
• Hudproblem
• Autoimmunitet
• Intoleranser (livsmedel)
• Allergi/astma
• Huvudvärk
• IBS
• Viktuppgång/viktnedgång
• Humörsvängningar
• Depression, oro
• Neuropsykiatriska symptomVarför tarmen har betydelse vid låggradiga infammationer & autoimmunitet


Det är via tarmen och dess funktion som det största hotet mot oss människor finns. Eftersom vi äter och dricker flera gånger per dag finns risken att vi ska få i oss något som kan hota, skada, förgifta oss eller rubba vår inre balans.

Tunntarmen är 6 m lång och har genom sin struktur en absorptionsyta lika stor som en fotbollsplan.  Den består av endast ett cellager. Ett lager celler ska både skydda oss från inkräktare samtidigt som den selektivt ska absorbera de viktiga näringsämnena vi behöver. Inte konstigt att största delen av vårt immunförsvar sitter i tarmen. Det är alltid på sin vakt för att stoppa molekyler, bakterier, toxiner från att komma in i vår kropp.


Uppåt 80% av vårt immunförsvar
finns i tarmenEn väl fungerande tarm absorberar endast de molekyler vi behöver och håller undan skadliga ämnen och matpartiklar som inte brytits ner ordentligt. Detta är en oerhört finslipad process som under balanserade förhållanden fungerar perfekt.

Har vi istället en tarm som inte är tät blir denna fantastiska process inte kontrollerad på samma sätt. Immunsystemet aktiveras (för att skydda oss) och partiklar, toxiner, bakterier och matrester kan läcka in vilket leder till näringsbrister och intoleranser mot livsmedel. Får processen fortgå får vi en låggradig inflammation som på sikt kan leda till autoimmunitet.

Man har sett att en läckande tarm även är kopplad till en rubbad blod-hjärnbarriär, vilket kan vara en av förklaringarna till de neuropsykiatriska symptomen tillståndet är länkat till.27505206-0NT1wjpg


Här kan du läsa om hur mitt program fungerar, 5T (fem steg till hälsa) och vad du själv kan göra.