Tecken på en bra tarmhälsa

Tarmhälsa är så mycket mer än bara dina tarmrörelser.
Tarmen påverkar nämligen hela din kropp. 

Tecken på en bra tarmhälsa är:

- Minimal svullnad
- Balanserade hormoner 
- Få sjukdagar
- Friskt hår, hud, naglar
- Bra metabolism
- Fokus & energi
- Balanserat blodsocker
- Regelbundna cykler utan PMS
- Låg inflammation
- Bra sömn & humör
- Låg oro & stress
- Minskade allergier/överkänsligheter
- God fitness & fettinlagring


Tarmhälsa handlar nämligen också om:


  • Tarmfloran och dess mångfald: Vi har minst lika många tarmbakterier som mänskliga celler. Dessa påverkar vår matsmältning, näringsupptag och immunsystem.

  • Immunsystemet: Runt 70% av vårt immunsystem finns i tarmen. Tarmfloran är nödvändig för utvecklingen och funktionen av vårt immunsystem.

  • Mental hälsa: Tarm-hjärn axeln är en tvåvägskommunikation mellan tarmen och hjärnan. Tarmfloran producerar molekyler och neurotransmittorer som serotonin och dopamin vilka påverkar hjärnan, vårt humör och beteende.

  • Kronisk sjukdom: Studier har visat att en obalans i tarmfloran är kopplat till flertalet kroniska sjukdomar. 

  • Sömn: Tarmfloran påverkar vår sömn och dess kvalité genom att bl.a. producera GABA och melatonin. 

  • Huden: Många studier pekar på ett samband mellan tarmen och hudproblem som eksem, akne, rosacea och psoriasis. En hälsosam tarm kan reglera inflammation vilken är en viktig faktor. 

  • Näringsupptag: En hälsosam tarmflora stödjer maximalt näringsupptag vilket minskar risken för näringsbrister.

  • Viktreglering: Tarmfloran påverkar hur mycket energi som kan utvinnas ur maten samt påverkar fettinlagring, aptit och mättnadskänsla. 


Spännande va?!
Tar vi hand om vår tarm, tar den hand om oss!