Coaching

Med hjälp av insikter och förståelse kan du expandera och leva det liv du är menad att leva

Hälsa är så mycket mer än det vi äter. 
Särskilt i dagens samhälle där vi ställs inför många utmaningar som prövar oss på olika plan. 

Vi tror att vi inte räcker till. Vi tror att vi behöver mer än det vi har. Vi tror att prestationen kommer göra oss tillfreds och lyckliga. Vi tror att vi inte är hela. 
Stressen dessa tankar skapar gör oss sjuka. De påverkar varenda cell i din kropp och rubbar alla våra biologiska system. 


Tar du hand om din inre miljö, kommer allt annat falla på plats.

Du är värd din bästa hälsa!

The mind body connection

Vi är mer än vår fysiska kropp. Vårt psyke (som kan vara en tanke eller en känsla) påverkar oss mer än de flesta kan förstå. Särskilt tydligt blir det för de som gör "allt". Provar olika typer av kost, tillskott och behandlingar och ändå inte når ända fram. Då är det oftast stressen som är orsaken.  Detta är välkänd kunskap och ändå så lite använd. Dels inom forskning kring tarm-hjärn axeln (hur tarmen och hjärnan kommunicerar och påverkar varandra), the mind-body connection (hur vårt sinne påverkar vår fysiska kropp) och inom psychoneuroimmunology (kopplingen sinne- nervsystem- immunsystem). 

Som exempel, på Harvard har man sedan 70-talet forskat på denna koppling (mind body medicine) och i studier visat på ett reverserat åldrande och påskyndad läkning bara genom att påverka deltagarnas sinne & tankar. 

Genom att förstå sig själv, hur ens tankar och känslor påverkar oss kan vi läka på flera plan. Vi kan hitta ett inre lugn som gör att vår kropp hittar en balans. När våra behov blir tillfredsställda (fysiska, mentala, emotionella, spirituella) kan vi leva det liv vi är menade att leva. Att inte bli en slav under sina omständigheter, utan själv styra skutan. Ta tillbaka makten och kraften vi alla har inom oss. Den är naturlig, vi har bara glömt & tappat bort den på vägen. 

Metoder

Som med kost finns det inte en "rätt" metod eller sätt som passar alla. Att prova sig fram och hittar vad som resonerar med en själv är nyckeln. 

Oavsett metod handlar det om att tysta det ständiga bruset som snurrar i hjärnan. Vi innehar olika nivåer av medvetenhet och låter man bara en del komma fram, hör vi inte vad de andra vill säga. Dessutom är det mesta av oss omedvetet (undermedvetet) som vi inte kan tänka oss till, utan vi måste känna för att nå dessa nivåer av medvetande. 

Orden vi säger och tankarna vi har transformeras till olika känslor, som i sin tur påverkar vårt beteende och förhållningssätt. Förstår man sig själv kan man bryta kedjan och få nya insikter och resultat. 

Metoder kan vara att avsätta tid för sig själv. Öva sig på att sätta gränser. Se och känna att man är värd det man önskar. Att våga leva ut sina drömmar. Stå i sin kraft och hitta tillbaka till vem man är under alla filter, oläkta sår, inlärda beteenden och mönster.  Med verktyg som läkande samtal, journaling, meditation, andning eller yoga, natur eller musik - det som ligger dig närmast. 

Coaching

Grunden är kartläggning, det läkande samtalet, metoder & verktyg samt övningar och reflektioner. 

Mitt motto och absoluta övertygelse är att vi alla har svaren inom oss, det gäller bara att hitta tillbaka till dessa. Vi alla besitter en oerhörd inre kraft & visdom men som under livets gång tystats. När du hittar tillbaka till vad som är rätt (sant) för dig, kan det inte bli fel. Att gå från att "förstå" saker till att verkligen känna dessa och veta. Först då kan vi få riktiga förändringar som blir långsiktiga; vare sig det handlar om kost, stress eller syn på sig själv. Det räcker inte att jag ser och speglar dig, utan du måste själv integrera kunskapen i din kropp och hitta tillbaka till din kraft, ursprung och källa. Alla har sin egna sanning. Vi har bara glömt bort vilka vi är och var vi kommer ifrån.


Kartläggning

Vi går igenom dina upplevda problem eller hinder, identifierar beteenden och visualiserar mål så att du kan förändra det du önskar. 

Det läkande samtalet

En öppen och fri dialog utan dömande och värderande. Genom spegling få nya perspektiv och förhållningssätt. Du sätter ord på tankar och får existensiell vägledning.

 
Metoder & verktyg

Vi introducerar acceptans och självmedvetenhet.
Vi strävar efter balans mellan vad vi ger och vad vi tar emot. Samstämmighet i vad vi tänker, känner och hur vi agerar. 

Övningar & reflektioner

Reflektioner med stöd av workbook och journaling.
Individanpassade övningar som guidade meditationer, andning, mindfullness och introspektiva processer.

Vem passar coachingen för?

Du som upplever stress i din vardag och fritid 
Du som upplever en inre stress
Du som vill förstå kopplingen mellan ditt sinne/tankar och din hälsa
Du som vill öka din självkänsla, självförtroende & medvetande 
Du som vill förstå och se ditt liv med nya perspektiv
Du som vill ha verktyg som underlättar din transformation 
Du som vill få balans i ditt liv
Du som vill ha hjälp att hitta din väg framåt
Du som behöver någon som lyssnar 

Priser

Välj det paket som du tror passar dig bäst. 
Har du frågor, vänligen kontakta mig nedan.

Prova på

990:-

 • 30 min samtal
 • 15 min uppföljning
 • 15 min uppföljning
 • Mailkontakt
 • Verktyg & övningar

Liten

1700:-

 • 45 min samtal
 • 30 min uppföljning
 • 30 min uppföljning
 • Mailkontakt
 • Verktyg & övningar

Mellan

2700:-

 • 45 min samtal
 • 30 min uppföljning
 • 30 min uppföljning
 • 30 min uppföljning
 • 30 min uppföljning
 • Mailkontakt
 • Verktyg & övningar

Stor

3500:-

 • 45 min samtal
 • 30 min uppföljning
 • 30 min uppföljning
 • 30 min uppföljning
 • 30 min uppföljning
 • 30 min uppföljning
 • 30 min uppföljning
 • Mailkontakt
 • Verktyg & övningar
Coaching extra 30 min: 700:- (inkl.moms)

Uppföljningarna kan göras via mail, telefon eller zoom och tiden för dessa bestäms tillsammans. Kortare frågor under tidens gång samlas ihop och mailas till mig ca 1 gång/vecka.

Coaching (livscoach/stresshantering) räknas enligt skatteverket som friskvård vilket gör att friskvårdsbidrag kan användas
- hör med din arbetsgivare vad som gäller för just dig!

Betalning sker i efterskott med faktura eller swish. Vid förhinder måste detta meddelas senast 24 timmar innan bokat möte. Priserna är inklusive moms.


Frågor eller bokning